Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm) art. 5 ust.4 pkt 2 i art. 15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz.571 ze zm), uchwały L/496/22 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – informuje:

Przyjmuję rekomendację Komisji Konkursowej i przyznaję dofinansowanie w poszczególnych sferach zadań publicznych następującym wnioskodawcom:

Zagospodarowanie wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

  • Miejsko-Ludowy Klub Sportowy „Dąbrovia” w Dąbrowie Tarnowskiej- przyznana kwota 16.000 zł. – na realizację projektu pn Festyny Rodzinne.
  • Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów- przyznana kwota 13.000 zł. – na realizację projektu pn „Tropem dobrych nawyków ze SKWS”.
  • Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszowie Wielkim- przyznana kwota 6.000 zł. – na realizację projektu pn „Wolny czas szansą dla nas”- integracyjna impreza promująca sport i rekreację dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
  • Stowarzyszenie „Akademia Szans”w Dąbrowie Tarnowskiej- przyznana kwota 6.000 zł. – na realizację projektu pn I wszystko staje się jasne.

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

  • Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki w Dąbrowie Tarnowskiej- przyznana kwota 10.000 zł. – na realizację projektu pn Paintball, kino, spartiakiada- „Dwójki” nuda nie dopada.

 Organizowanie turystyki i krajoznawstwa.

  • Stowarzyszenie Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej- przyznana kwota 10.000 zł. – na realizację projektu pn Aktywny senior Powiśla Dąbrowskiego zwiedza Bieszczady- integracja społeczna.

Ochrona i promocja zdrowia.

Nie wpłynęła żadna oferta.

Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

  • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej- przyznana kwota 12.000 zł. – na realizację projektu pn Niepełnosprawni z opiekunami zwiedzają Bieszczady-wypoczynek dzieci i młodzieży środowisk zagrożonych i patologicznych-Wsparcie i integracja terapeutyczna rodzin z niepełnosprawnością.Działalność na Rzecz Osób w Wieku Emerytalnym.
  • Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Tarnowskiej- przyznana kwota 7.000 zł. – na realizację projektu pn „Seniorzy UTW- wciąż aktywni”

Podtrzymuję stanowisko Komisji Konkursowej dotyczące odrzucenia ze względów formalnych następujących ofert:

 

  •  Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
  • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Łucznicza Dąbrovia” w Dąbrowie Tarnowskiej

Więcej szczegółów w Z A R Z Ą D Z E N I U NR 102.1890.2023 BURMISTRZA DĄBROWY TARNOWSKIEJ Z DNIA 12.04.2023 W SPRAWIE: DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 R.