Zgodnie z Zarządzeniem nr 52.1362.2018 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 09.03.2018 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań publicznych gminy Dąbrowa Tarnowska przez organizacje pozarządowe podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 r. Urząd Miejski podaje do wiadomości informację o przyznanych dotacjach.

 1. Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat” w Radomyślu Wielkim
  Dąbrowa Tarnowska gra w szachy.
  – przyznano                           1.500 zł.
 1. Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” Smęgorzów
  Graj razem z nami !- Organizacja sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, sportu masowego, rozgrywek ligowych oraz organizacji imprez sportowych wraz z niezbędnymi kosztami użytkowania obiektów sportowych.
  – przyznano                             9.000 zł.
 1. Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Dąbrowa Tarnowska
  „Zajęcia sportowe, uczestnictwo w treningach i zorganizowanym systemie rozgrywek piłkarskich”
  – przyznano                             8.500 zł.
 1. RUN TEAM Dąbrowa Tarnowska
  Biegnij Dąbrowo! -organizacja II dąbrowskiego biegu ulicznego dla mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego.
  – przyznano                            3.000 zł.
 1. Miejsko – Ludowy Klub Sportowy „Dąbrovia” Dąbrowa Tarnowska
  „Zajęcia Sportowe – uczestnictwo w treningach i zorganizowanym systemie rozgrywek oraz start na zawodach i turniejach”
  – przyznano                           43.000 zł.
 1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŁUCZNICZA DĄBROVIA” Dąbrowa Tarnowska
  Rozwijaj swoje zainteresowania łucznicze- uczestnictwo w treningach i zawodach sportowych.
  – przyznano                             8.000 zł.
 1. Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Szarwark
  „Zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wsi Szarwark”
  – przyznano                             9.000 zł.
 1. Dąbrowski Klub Karate TETSUI
  „Upowszechnianie karate Shinkyokushin na terenie Miasta i Gminy”
  – przyznano                            3.000 zł.

 

Pełna treść w ZARZĄDZENIU Nr 52.1362.2018
Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 9.03.2018 r.
w sprawie dofinansowania realizacji zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska przez organizacje pozarządowe podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 r.