Na przełomie maja i czerwca uruchomione zostały kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy dla rolników z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawać premie dla młodych rolników poniżej 40 roku życia, którzy chcą samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. Oddziały regionalne ARiMR przyjmować będą wnioski do 29 czerwca br.  Oprócz spełnienia kryterium wiekowego, osoby składające wnioski powinny posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, w którym rozpoczęły działalność rolniczą maksymalnie 2 lata przed dniem złożenia wniosku. Wnioskodawcy muszą również posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić je w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

W tegorocznym naborze podwyższono kwotę premii do 150 tys. zł. Jednym z podstawowych warunków jej przyznania jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej przynajmniej 13 tys. euro i nie przekraczającej 150 tys. euro.

Przyznawanie premii związane jest także z wielkością powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchnia gospodarstw jest niższa niż krajowa – gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej.. Maksymalna powierzchnia gospodarstwa nie może być większa niż 300 ha.

Paliwo rolnicze Wyższe premie dla młodych rolników – przyjmowanie wniosków do 29 czerwca 2019 r.

Premia wypłacana będzie w dwóch ratach – najpierw 120 tys. zł, a następnie – po realizacji biznesplanu – 30 tys. zł.  Pomoc ta ma być w całości przeznaczona na  inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie – co najmniej 70 proc. tej kwoty powinna być zainwestowana w środki trwałe, np. maszyny i urządzenia rolnicze.

arimr banner Wyższe premie dla młodych rolników – przyjmowanie wniosków do 29 czerwca 2019 r.