Od jutra tj. od 26 maja do 1 czerwca, czyli od Dnia Matki do Dnia Dziecka, Podobnie jak w poprzednich latach Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich organizuje X Tydzień Sportu dla Wszystkich. W ramach którego zostanie rozegrany XXIV Sportowy Turniej Miast i Gmin. Niezmiennie głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia. Gmina Dąbrowa Tarnowska zamierza aktywnie uczestniczyć w kolejnej akcji, organizując w terminie od 26 maja do 1 czerwca, turnieje, rozgrywki sportowe i zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Gmina Dąbrowa Tarnowska od lat z sukcesami uczestniczy w sportowej rywalizacji. W ubiegłym roku wywalczyliśmy pierwsze miejsce w kategorii samorządów o liczebności od 15 do 40 tyś mieszkańców. Aby podtrzymać naszą dobrą lokatę, niezbędny jest udział i zaangażowanie w akcję na naszym terenie wszystkich instytucji życia publicznego, organizacji społecznych i wolontariuszy oraz oczywiście wszystkich entuzjastów sportu.

Patronat nad XXIV Sportowym Turniejem Miast i Gmin sprawuje na naszym terenie Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Krzysztof Kaczmarski.

Dziękujemy jednocześnie wszystkim, którzy podjęli się realizacji imprez, zawodów i zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

Zgodnie z warunkami regulaminu turniejowego, zamieszczamy poniżej dokumenty aplikacyjne, tj. formularz zgłoszeniowy oraz kalendarz imprez turniejowych.

Regulamin
%foto UMDT  %foto UMDT

KALENDARZ IMPREZ W GMINIE DĄBROWA TARNOWSKA  %foto UMDT  %foto UMDT