W poniedziałek 18 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej. Sesja została zwołana w związku z koniecznością zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017 r. w zakresie planu wydatków majątkowych w 2017 r. dotyczących zwiększenia limitu wydatków na zadanie pn. „Projekt + budowa przepustu na potoku Breń w Brniku” o kwotę 28 000,00 zł. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej została jednogłośnie podjęta.

Na  sesji radni podjęli również  uchwały w sprawie:
– zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2017–2023;
– wyrażenia  zgody na zawarcie  umowy dzierżawy  nieruchomości –  części działki Nr 1418/7 położonej w Nieczajnie Górnej.

W końcowej  części  sesji   radni złożyli szereg  wniosków,  pytań i interpelacji dotyczących  bieżących spraw naszej lokalnej społeczności  Odpowiedzi na zadane pytania  udzielali   Burmistrz Krzysztof Kaczmarski  oraz Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek.

Z treścią w/w uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej