Firma Oficyna Profilaktyczna na zlecenie gminy Dąbrowa Tarnowska realizuje „Strategie Rozwoju Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2030”. Prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy.
Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju gminy jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne, przez najbliższe kilka lat.
Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów. A w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców!

Ankieta SGDT 2021 Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej „Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 2030”dabrowatarnowska.webankieta.pl

Poprzez przygotowany specjalny link, mają Państwo możliwość wypełnienia ankiety anonimowo i bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

dabrowa tarnowska ankiety Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej „Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 2030”