W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U 2020 poz. 1829) a także z zgodnie z aktualnymi wytycznymi obowiązującymi w czasie trwania pandemii w sporcie, Kryta Pływalnia w Dąbrowie Tarnowskiej od dnia 27 października 2020 r. będzie organizować zajęcia grupowe (maksymalnie 15 osób) oraz indywidualne dla osób przygotowujących się do zawodów sportowych a także dla osób chcących udoskonalić technikę pływania.

Zostaną organizowane dwie grupy poranne oraz dwie grupy popołudniowe:
– grupy poranne : od 7:00 do 8:30 oraz od 9:00 do 10:30
– grupy popołudniowe   : od 15:30 do 17:00 oraz od 17:00 do 18:30

Cena za w/w zajęcia wynosi 13 zł od osoby za 90 minut pobytu na basenie.

W przypadku dużego zainteresowania lub zmiany obecnej sytuacji będziemy zwiększać ilość zajęć. Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 517 325 148, 14655 42 22 (w godzinach 7:00 – 19:00).
Wszystkie zajęcia prowadzone są z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

logo Kryta Pływalnia  Zajęcia na Krytej Pływalni tylko do 15 osób