Zakończono prace przy budowie drogi gminnej w miejscowości Morzychna popularnie zwanej droga „za górę”. Wykonawcą zadania była firma Kompleksowe Utrzymanie Dróg Transport Drogowy Mariusz Biedroński.
Koszty inwestycji wyniosły 94 774,67 zł i pochodziły z budżetu gminy. Droga została przyjęta przez mieszkańców z wielkim zadowoleniem, gdyż poprawia dojazd do posesji prywatnych i do pól.
W ramach robot drogowych wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami na odcinku o długości 200 m. Wykonanie  takiego odcinka drogi podyktowane jest tym, że na dalszej długości drogi gmina nie ma obecnie możliwości pozyskała gruntu na poszerzenie drogi.

Warto zaznaczyć, że inwestor GAZ-SYSTEM Operator Gazociągów Przesyłowych będzie budować przez teren wsi Morzychna gazociąg wysokiego ciśnienia  fi 1000,  relacji Pogórska Wola – Opatowiec i w związku z tym droga „za górę” będzie drogą komunikacyjną dla budowy przedmiotowego gazociągu. Ciężki sprzęt dojeżdżający do placu budowy gazociągu  mógłby spowodować uszkodzenie nowej nawierzchni drogi.
Po pozyskaniu gruntu i zakończeniu budowy gazociągu samorząd będzie realizował dalsze etapy budowy drogi.