23 stycznia 2023 roku dokonano odbioru końcowego dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smęgorzów II etap”. W ramach zadania została skanalizowana południowo-wschodnia cześć wsi. Zadanie obejmowało wykonanie ponad: 4 km sieci grawitacyjnej, 300 metrów rurociągu tłocznego oraz jedną przepompownie ścieków. Łączna wartość wykonanych robot wyniosła: 2 915 295,15 zł. Prace były realizowane przez Przedsiębiorstw Budowlane Budomont z Rzeszowa. Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ponad 1,5 mln zł. Realizacja pozwoli na przyłączenie kolejnych 50 gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnych w miejscowości Smęgorzów.

Gmina Dąbrowa Tarnowska ma na celu poprawę środowiska przyrodniczego poprzez ograniczanie zrzutu nieoczyszczonych ścieków a także polepszenie warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dąbrowski samorząd sukcesywnie realizuję założenie polegające na pełnym skanalizowaniu swojego obszaru. Aktualnie ponad 95 % mieszkańców naszej gminy posiada dostęp do sieci kanalizacyjnej. Po zakończeniu w/w inwestycji jedynie północno-zachodnie fragmenty rozproszonej zabudowy w miejscowości Smęgorzów oraz Sutków nie posiadają zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Gmina Dąbrowa Tarnowska planuje w najbliższych latach wykonać brakujące elementy sieci.
Informacja dla mieszkańców Smęgorzowa:

W związku z zakończeniem w styczniu bieżącego roku budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w południowo-wschodniej części wsi zwracamy się do mieszkańców o podjęcie działań polegających na przyłączeniu swoich gospodarstw domowych do sieci. Zgodnie z prawem każdy z właścicieli jest zobowiązany przyłączyć swoją posesję do sieci w chwili pojawienia się zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Przypominamy, że wszystkie indywidualne przyłącza są zaprojektowane, co znacząco obniża koszty wykonania przyłącza przez mieszkańca. Szczegóły dotyczące odbioru wykonanego przyłącza oraz kwestie zawarcia umowy na odbiór ścieków należy ustalać z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Zazamcze 53, telefon: 14 642 28 50.

Gmina Dąbrowa Tarnowska pod koniec lata bieżącego roku (sierpień- wrzesień 2023 r.) planuje przeprowadzić kontrole wykonanych przyłączeń do sieci kanalizacyjnej w całej miejscowości.