Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej

Oferta I LO Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do skorzystania z ofert szkół średnich na Powiślu Dąbrowskim

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół im. Krzysztof Kamila Baczyńskiego

Oferta ZS Baczyński1 Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do skorzystania z ofert szkół średnich na Powiślu Dąbrowskim

Oferta edukacyjna Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie Oferta PCiKZ Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do skorzystania z ofert szkół średnich na Powiślu Dąbrowskim

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Brniu

Oferta Breń Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do skorzystania z ofert szkół średnich na Powiślu Dąbrowskim

W szkołach Powiatu Dąbrowskiego pracuje wykwalifikowana kadra nauczycielska. Jest świetne zaplecze sportowe, a także przyjazna, rodzinna atmosfera. Warto podkreślić, iż poziom szkół na Powiślu Dąbrowskim niczym nie odbiega od poziomu szkół w dużych miastach. Młodzi ludzie nie muszą więc tracić czasu na dojazdy do innych miast – mogą uczyć się na Powiślu Dąbrowskim.

O ofercie edukacyjnej jak i nowoczesnej bazie dydaktycznej w którą wyposażone są poszczególne szkoły można dowiedzieć się więcej z filmu promocyjnego pod adresem tarnowska.TV.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Powiatu Dąbrowskiego znajdują się na stronach tychże placówek:

www.lo-dabrowa-tarnowska.pl
www.zsp2.miasto.net.pl
www.pceikz.pl
www.zspbren.pl

Źródło: Powiat Dąbrowski, www.powiatdabrowski.pl