Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna IV już edycję projektu cyklicznego „Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”, w nadchodzącym  roku szkolnym pod hasłem: W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata.
Na proponowany program składają się działania na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznym programie edukacyjnym przeznaczonym dla starszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.
Ze względu na fakt, iż wszystkie przedsięwzięcia można wykonywać za pomocą strony internetowej oraz na terenie własnej placówki oświatowej, do programu przystąpić mogą placówki polskojęzyczne z każdego zakątka świata.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY

W ramach programu uczniowie pod opieką nauczycieli – koordynatorów redagują własne strony internetowe (serwer nieodpłatnie zapewnia Instytut), na których prezentują materiały tekstowe, filmowe i fotograficzne zgromadzone w związku z główną tematyką tegorocznej edycji. Organizują także wystawy, spotkania i przedstawienia oraz uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przed podmioty zewnętrzne. Efektem pracy szkół jest tworzenie wspólnej strony internetowej poświęconej poznawaniu kultur i religii www.obliczadialogu.pl.
W ostatnim roku stronę odwiedziło 300 tys. odbiorców .
W każdej kolejnej edycji wyróżnione w programie szkoły otrzymują certyfikat oraz  nagrody rzeczowe. Laureatami poprzednich edycji zostały już 33 placówki oświatowe.


Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM PROGRAMU:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA


Wszelkie informacje o programie oraz o poprzednich edycjach:
http://obliczadialogu.pl/2015/

III edycja programu pod hasłem: „Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii” zrealizowana była w roku szkolnym 2015/2016. W ramach edycji zorganizowane zostały  wystawy, wycieczki, spotkania, konkursy, warsztaty, prezentacje, filmy, wywiady itp. Uczestnikom  programu – jak w roku poprzednim –  towarzyszyła ekipa Telewizji Polskiej – Oddział Kraków.
http://obliczadialogu.pl/2015/

II edycja w roku 2015 poświęcona była celebracji świąt w kulturach i religiach świata.  W ramach edycji również zorganizowane zostały różnorodne wydarzenia związane z główną tematyką projektu, w tym: wystawy, wycieczki, spotkania, konkursy, warsztaty, prezentacje, filmy, wywiady itp., a następnie opisane na prowadzonej przez szkoły specjalnej stronie internetowej www.obliczadialogu.pl. Uczestnikom  programu, towarzyszyła ekipa Telewizji Polskiej –Oddział Kraków (http://krakow.tvp.pl/20315238/oblicza-dialogu)
http://obliczadialogu.pl/2015/?edycja-2015,30

I edycja w roku 2014 poświęcona była architekturze sakralnej w różnych religiach. Projekt obejmował konferencje, dyskusję, warsztaty tematyczne dla młodzieży, wystawy oraz koncert.
http://obliczadialogu.pl/2015/?edycja-2014,41

Patronat honorowy programu poprzednich edycji:

  • Kuratorium Oświaty w Krakowie
  • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie
  • Jowish Community Center of Krakow (Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie )
  • Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
  • Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Patronat medialny:

  • Radio Plus
  • Portal Franciszkańska 3
  • Portal Tezeusz