Gmina Dąbrowa Tarnowska działając w ramach Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego przystąpiła do projektu pilotażowego „ Centrum Wsparcia Doradczego” realizowanego przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju. Projekt ma na celu wypracowanie docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, czyli modelu świadczenia doradztwa partnerstwom samorządów lokalnych. Zaplanowany na najbliższe dwa lata projekt, skierowany jest do 38 partnerstw jednostek samorządu terytorialnego z niemal wszystkich regionów Polski. Działania te zakończą się opracowaniem diagnozy społeczno – gospodarczej, strategii terytorialnej oraz pakietu projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa. Uczestniczące w pilotażu samorządy otrzymają wsparcie doradcze w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowanych przez partnerstwa jako kluczowe dla rozwoju ich obszaru.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej opinii o miejscu zamieszkania, usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa pod nazwą „Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego”, obejmującego obszar gmin: Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz i Szczucin.

Szanowni Państwo, Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju gmin. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych.

Dąbrowa Tarnowska wraz z powiatem dąbrowskim oraz pozostałymi gminami powiatu dąbrowskiego przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

W celu wypełnienia ankiety prosimy o wejście w poniższy link:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mksm7f98vn

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.

plakat 1 Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej miejsca zamieszkania i potrzeb mieszkańców