Zachęcamy mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska do korzystania z obiektu Hali Sportowej im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy, Referat Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego dokonał korekty obowiązującego harmonogramu zajęć na terenie Hali Sportowej. Efektem wprowadzonych zmian jest wygospodarowanie dodatkowych, wolnych terminów z przeznaczeniem na użyczenie dla grup niezrzeszonych, zakładów pracy oraz osób indywidualnych.

Hala udostępniana jest nieodpłatnie, a jedyny wymóg jaki stawiany jest korzystającym to obecność osoby dorosłej wśród ćwiczących bądź też jako opieka dla niepełnoletnich.

Zachęcamy do sportowego spędzenia czasu na terenie naszego pięknego i nowoczesnego obiektu.

Wszelkich informacji, dotyczących funkcjonowania gminnych obiektów sportowych w tym Hali Sportowej i Krytej Pływalni, udziela Referat Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, tel. 14-6422078, 6554222, wew. 25.