Przed nami Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Światowe Dni Młodzieży, to spotkania o zasięgu globalnym, zapoczątkowane przez św. Jana Pawła II, na które zjeżdżają się młodzi ludzie z całego świata. Co 2-3 lata odbywają się na różnych kontynentach. W roku 1991 spotkanie takie odbywało się w Częstochowie. Tym razem Papież  Franciszek wraz z milionami młodych ludzi z całego świata zawita do Krakowa. Poinformował o tym na plaży Copacabana w Rio de Janeiro w 2013 roku na zakończenie poprzednich Światowych Dni Młodzieży.
Już tym tygodniu młodzi z każdego zakątka świata przyjadą do Polski na Światowe Dni Młodzieży, aby wspólnie z nami głosić Dobrą Nowinę na ulicach polskich miast. W większości polskich miast – przed spotkaniem w Krakowie, młodzież weźmie udział w Tygodniu Misyjnym. Tak też będzie w Dąbrowie Tarnowskiej w naszej wspólnocie.

Światowe Dni Młodzieży to wielkie święto wiary, wspólnoty i kultury. Nie tylko dla młodych. Zachęcamy do brania udziału w wydarzeniach, które będą miały miejsce w naszej parafii i w innych miejscach, a szczególnie w Krakowie. W Dąbrowie Tarnowskiej będziemy gościć Młodych z Francji. Będą także „gościnnie” Norwedzy i Włosi z dekanatu Żabno i Radłów.
Wspólnie w Parafią NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej przygotowaliśmy ramowy program Tygodnia Misyjnego przed Światowymi Dniami Młodzieży.

ŚDM DąbrowaTarnowska 2016 Zapraszamy na niezwykłe wydarzenia Tygodnia Misyjnego przed Światowymi Dniami Młodzieży

Wszyst­kich  ser­decz­nie zapra­szamy do wzię­cia udziału w tym nie­sa­mo­wi­tym wyda­rze­niu, kiedy to mło­dzi ludzie z całego świata, mają oka­zję poczuć czym tak naprawdę jest Kościół, jaką moc ma modli­twa setek tysięcy serc w tym samym miej­scu i ile rado­ści daje oso­bi­ste spo­tka­nie z Ojcem Świę­tym w naszym kraju.

 Are yoy ready? Are You ready to say „Yes”?