Celem zebrań wiejskich, które co roku na przełomie lutego i marca  organizowane są  w Gminie Dąbrowa Tarnowska jest przedstawienie przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Mieszkańcom poszczególnych sołectw sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz zaprezentowanie budżetu na rok bieżący. Swoje sprawozdania składają również Sołtysi ze swojej działalności z danego roku.
Zebranie wiejskie w Sołectwie Nieczajna Dolna odbędzie się 25 lutego br w Domu Ludowym o godz. 17:30.

 Tematyka zebrań wiejskich
(zgodnie z zarządzeniem BDT Nr 19.423.2020 Burmistrza Gminy Dąbrowa Tarnowska z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Dąbrowa Tarnowska):