Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach zaprasza do udziału w nowym projekcie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”. W projekcie brać udział mogą rolnicy aktywni zawodowo, którzy prowadzą gospodarstwo rolne na terenie na terenie wybranych powiatów województwa małopolskiego. W ramach projektu rolnicy mogą korzystać z bezpłatnego doradztwa przez okres 3 lat!

Kto może skorzystać z projektu?

W projekcie brać udział mogą rolnicy aktywni zawodowo, którzy prowadzą gospodarstwo rolne na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego, wielickiego.

Co oferujemy w ramach projektu?

– bezpłatne doradztwo specjalistyczne przez okres 3 lat w jednym z wybranych obszarów (przystępowanie do systemów jakości lub prowadzenie  rolnictwa ekologicznego, planowanie inwestycji w gospodarstwie, ocena dostosowania gospodarstwa do norm i wymogów wzajemnej zgodności, wdrażanie zasad integrowanej ochrony roślin w gospodarstwie),

– bezpłatną pomoc w wypełnieniu wniosku o dopłaty bezpośrednie i 25% zniżki na inne usługi ujęte w cenniku MODR w zakresie opracowywania wniosków, planów i biznesplanów,

– pomoc w prowadzeniu rachunkowości rolnej.

Gdzie można zgłosić chęć udziału w projekcie? 

Więcej informacji na temat realizacji projektu można uzyskać w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego MODR. Kontakty: Otworzy się w nowym oknie KLIKNIJ TUTAJ

logotypy ud Zapraszamy rolników do udziału w nowym projekcie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

Program doradczy jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Operacja realizowana jest przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.