Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski wraz z Eko – doradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – Szymonem Lichorobiec zapraszają uczniów i przedstawicieli szkół biorących udział w ramach konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Walka super bohatera ze smogiem na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska” na ogłoszenie wyników konkursu 12 marca 2018 r., o godzinie: 12:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (pokój nr. 21).

Głównym celem konkursu było uwrażliwienie młodego pokolenia Dąbrowian na problemy wynikające z funkcjonowania w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem oraz wskazanie sposobów poprawy jakości powietrza na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu, wyróżnienia dla najciekawszych prac plastycznych oraz upominki dla wszystkich uczestników.

Konkurs plastyczny jest realizowany w ramach projektu LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.