Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym pod nazwą „Dzieci segregują śmieci” dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu dąbrowskiego i polega na wykonaniu plakatu zachęcającego do segregacji śmieci oraz promującego właściwe postawy w zakresie segregacji odpadów. Każda klasa będzie mogła złożyć tylko jedną pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną.

Poprzez udział w konkursie, chcemy zainspirować jak najszersze grono uczniów do zaznajomienia się z tematem segregacji odpadów i tym samym zachęcić do czynnego zainteresowania się korzyściami ekologicznymi wynikającymi z właściwej ich segregacji.
W konkursie zostaną nagrodzone prace trzech najlepszych klas. Przyznane zostaną również trzy wyróżnienia. Zwycięskie klasy zostaną zaproszone w dniu 19 czerwca 2019 roku do Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu na wystawę pokonkursową oraz warsztaty ekologiczne na temat korzyści płynących z segregacji śmieci.

Dla zwycięskich klas przewidziane są zestawy nagród ekologicznych oraz pojemniki do segregacji śmieci. Dla uczestników warsztatów zostanie przygotowany poczęstunek oraz zapewniony transport.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat konkursu. Regulamin konkursu, karta zgłoszeń oraz zgoda na udział w konkursie są dostępne poniżej:

Pliki do pobrania

Źródło: www.powiatdabrowski.pl

wfosigw logo Zaproszenie do udziału w konkursie ekologicznym Dzieci segregują śmieci