Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze zapraszają grupy nieformalne i młode organizacje pozarządowe z terenu Krakowa oraz powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego i wielickiego do udziału w konkursie FIO Małopolska Lokalnie – Północ, edycja 2019.

W Programie FIO Małopolska Lokalnie – Północ w roku 2019 przewidziano dwa konkursy:

  • konkurs na projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych (tj. takich organizacji, które zostały wpisane do KRS-u lub innego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację) – dofinansowane kwotą do 5000 zł dla każdego z projektów;
  • konkurs na projekty społeczne dla grup nieformalnych, grup samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych – dofinansowane kwotą do 3000 zł dla każdego z projektów.

Zgodnie z założeniami konkursu projekty winny  być realizowane w okresie od 1 lipca do 15 listopada 2019 r.

Celem Programu jest wsparcie mieszkańców północno-zachodniej części województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności, a także wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych.

„W tegorocznej edycji konkursu stawiamy na ciekawe pomysły i edukację. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu wypracowaliśmy formułę, w której fundusze zdobędą najlepsze pomysły. Będziemy koncentrować się na innowacyjnych projektach na rzecz dobra wspólnego w społecznościach lokalnych oraz na przemyślanych projektach rozwojowych dla organizacji.” – mówią przedstawiciele grantodawcy”.

Regulamin oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie www.malopolskalokalnie.pl/polnoc w zakładce “DO POBRANIA”.

Nabór wniosków odbywać się będzie poprzez generator wniosków Witkac.pl w okresie od 29 marca do 30 kwietnia 2019. Wystarczy wejść na stronę: www.malopolskalokalnie.pl/polnoc i wypełnić wniosek.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać na spotkaniach informacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze. Spotkanie takie odbędzie się w Dąbrowie Tarnowskiej 27 marca br. w Starostwie Powiatowym.

zaproszenie.FIO  Zaproszenie do udziału w konkursie FIO Małopolska Lokalnie   Północ