Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza w 110. rocznicę urodzin Marii Kozaczkowej oraz obchodów roku 2020 jako Roku św. Jana Pawła II, XXII Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Marii Kozaczkowej pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych powiatu dąbrowskiego. Celem konkursu jest popularyzacja poezji Marii Kozaczkowej oraz polskich poetów współczesnych.

Warunki uczestnictwa:

 • Przygotowanie dwóch utworów poetyckich: jednego z twórczości Marii Kozaczkowej, drugiego autorstwa św. Jana Pawła II lub dotyczącego Jego osoby wybranego współczesnego autora polskiego.
 • Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
  – szkoły podstawowe klasy I-III,
  – szkoły podstawowe klasy IV-VI,
  – szkoły podstawowe klasy VII- VIII.
 • Gminne Biblioteki Publiczne winny wyłonić wśród uczestników konkursu trzech laureatów, po jednej osobie z każdej kategorii, którzy będą reprezentować gminę w eliminacjach powiatowych.
 • Szkołę reprezentuje łącznie trzy osoby – po jednej z każdej kategorii wiekowej. Osoby biorące udział we wcześniejszych edycjach konkursu zobowiązane są do przygotowania nowych utworów.
 • Kartę zgłoszeniową do konkursu prosimy przesłać mailem: mbp10@wp.pl lub dostarczyć osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Polna 13 do dnia 11 marca 2020 r.
 • Termin konkursu: 20 marca 2020 r., godz. 10:00.
  Miejsce: Miejska  Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, Sala Audytoryjna przy ul. Polnej 13.

UWAGA: udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i zgodą na publikacje danych osobowych: ujawnienie listy laureatów na stronie internetowej i zamieszczenie fotografii w prasie i na stronach internetowych.

Karta Uczestnictwa.docx

Konkurs Kozaczkowa MBP poezja Zaproszenie do udziału w XXII Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Marii Kozaczkowej