Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach zaprasza mieszkańców powiatu i miasta Dąbrowa Tarnowska do udziału w debacie społecznej organizowanej w dniu 13 czerwca 2017 roku o godz. 11:00, która będzie miała miejsce w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Kolejna debata z cyklu pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” ma na celu zaprezentowanie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska w odniesieniu do całości Powiatu, upowszechnienie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia do diagnozy aktualnych zagrożeń społecznych najbardziej dokuczliwych dla środowiska lokalnego, promocję aplikacji „Moja Komenda” i programu „Dzielnicowy bliżej nas”, co więcej zaprezentowanie działań profilaktycznych realizowanych na podległym terenie przez Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.
Zwieńczeniem spotkania będzie wzajemna wymiana informacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

%foto UMDT  %foto UMDT