Przedszkole Publiczne nr 1 oraz Przedszkole Publiczne nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej zapraszają rodziców dzieci uczęszczających do tych przedszkoli na spotkanie informacyjne dotyczące udziału w projekcie „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych RPMP .10.01.02-12-0176/17.
Terminy spotkania:
Przedszkole Publiczne nr 1 – 13 czerwca 2018, o godz. 13.00
Przedszkole Publiczne nr 2 – 19 czerwca 2018, o godz. 13.00

W spotkaniu mogą wziąć udział rodzice, których dzieci:
– uczęszczają do Przedszkola Publicznego nr 1, Przedszkola Publicznego nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
– posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz posiadają orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności w stopniu głębokim.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerami:
Przedszkole nr 1 – 14 655 92 26
Przedszkole nr 2 – 14 655 92 20

Projekt „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych, RPMP.10.01.02-12-0176/17” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencja Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

%foto UMDT  %foto UMDT