W piątek 20 maja 2022 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 34 w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej. Podczas zebrania zostanie przeprowadzony wybór członków Rady Osiedla oraz Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej. Na zebranie zaproszeni zostali: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Radni Rady Miejskiej z terenu działania Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rada Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej obejmuje swoim działaniem ulice: Warszawska, Ogrodowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Batalionów Chłopskich, Władysława Broniewskiego, Mikołaja Kopernika, Marii Konopnickiej, Ignacego Krasickiego, Krótka, Kwiatowa, Emilii Plater, Słoneczna, Księdza Jerzego Popiełuszki, Św. Jana, Jagiellońska, Gruszowska, Leśna, Szkolna, Św. Brata Alberta Chmielowskiego, Warzywna, Generała Mariana Kukiela, Ludwika Ręgorowicza, Poprzeczna, Graniczna, Szarwarska, Zagumnie, Czernia, Ulinów, Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Henryka Wieniawskiego, Karola Szymanowskiego, Ludwika Zakrzewskiego, Ofiar Katynia, Spokojna, Zacisze.

Proponowany program zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
  2. Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 3 za okres mijającej kadencji.
  3. Wystąpienie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (w głosowaniu jawnym).
  5. Przeprowadzenie wyboru członków Rady oraz Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

Dla dokonania ważnego wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla oraz członków Rady Osiedla na zebraniu wymagana jest obecność co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców z terenu działania Rady Osiedla Nr 3.

Drugi termin Zebrania wyznacza się na dzień 20 maja 2022 r. o godz. 1715 w którym to wybory do Rady Osiedla i Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 3 mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców uprawnionych do głosowania. Samorząd Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska zachęca mieszkańców do czynnej pracy w Radzie Osiedla.