Na podstawie §9 i §14 w związku z §5 Statutu Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIX/554/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r., poz. 2266 z późn. zm.) zwołuję zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Zebranie odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2022 r. (tj. poniedziałek ) o godz. 18:00 w budynku Dąbrowskiego Domu Kultury, ul. Kościuszki 11 (sala kinowa) 33- 200 Dąbrowa Tarnowska.

Program zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 1 za 2021 r.
  3. Wystąpienie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.
  4. Dokonanie podziału środków finansowych z budżetu Gminy  Dąbrowa Tarnowska na  2022 rok, będących w dyspozycji Rady Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie zebrania.

Na spotkanie mieszkańców  zostali  zaproszeni:

  1. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej,
  2. Radni Rady Miejskiej z terenu działania Rady Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
  3. Dzielnicowy z obszaru rady osiedla nr 1 asp. szt Łukasz Kot

PROSZĘ  MIESZKAŃCÓW  O  NIEZAWODNY   UDZIAŁ  W  ZEBRANIU.

Zebranie jest ważne, gdy   mieszkańcy Osiedla Nr 1  zostali  o nim powiadomieni  zgodnie ze Statutem i gdy uczestniczy w nim co najmniej 10% uprawnionych do  głosowania  mieszkańców  Osiedla Nr 1.

Drugi termin Zebrania wyznacza się na dzień 04 kwietnia 2022 r. o godz. 1815  i jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców uprawnionych do głosowania.

 

Przewodniczący Rady Osiedla  Nr 1

Andrzej Giza

Rada Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej swoim działaniem obejmuje: Osiedle Kościuszki i ulice: Kościuszki, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Legionistów, Lotników Halifaxa, Generała Józefa Hallera, Niecała, Ofiar Danielnika, Żabieńska, Aleja Wolności, 1 Maja, Zamkowa, Jakuba Bojki, Szpitalna, Zazamcze, Nowa, Nadbrzeżna, Sportowa, Różana, Mała, Garbarska, Oleśnicka, Zielona, Spółdzielców, Akacjowa.