Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski serdecznie zaprasza mieszkańców  na sprawozdawczo – wyborcze zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Zebranie  odbędzie się w  dniu 22 czerwca 2019  r. (tj. sobota)  o godzinie 1800 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 15a – sala konferencyjna I piętro (wejście do budynku od strony parkingu).
Rada Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej swoim działaniem obejmuje: Osiedle Kościuszki i ulice: Kościuszki, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Legionistów, Lotników Halifaxa, Generała Józefa Hallera, Niecała, Ofiar Danielnika, Żabieńska, Aleja Wolności, 1 Maja, Zamkowa, Jakuba Bojki, Szpitalna, Zazamcze, Nowa, Nadbrzeżna, Sportowa, Różana, Mała, Garbarska, Oleśnicka, Zielona, Spółdzielców, Akacjowa.

Proponowany program zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
  2. Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 1 za okres mijającej kadencji.
  3. Wystąpienie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (w głosowaniu jawnym).
  5. Przeprowadzenie wyboru członków Rady oraz Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

Logo DabrowaTarnowska Miasto otwartych mozliwosci 2013 Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 22 czerwca 2019 r.