Na podstawie §9 i §14 w związku z §5  Statutu Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/555/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014 r.  w sprawie uchwalenia Statutu  Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej (Dz. Urz. Woj. Małop. z  2014 r., poz. 2267 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Osiedla nr 2 Marcin Kądzielawa zwołuje zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.  Zebranie odbędzie się  w dniu 25 czerwca 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 1900 w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Rynek 34 – sala konferencyjna.  

Program zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 2 z działalności za 2018 rok.
  4. Dokonanie podziału środków finansowych z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na  2019 rok, będących w dyspozycji  Rady Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie zebrania.

Zebranie jest ważne, gdy  mieszkańcy Osiedla Nr 2  zostali  o nim powiadomieni  zgodnie ze Statutem i gdy uczestniczy w nim co najmniej 10% uprawnionych do  głosowania  mieszkańców  Osiedla Nr 2. Drugi termin Zebrania wyznacza się na dzień 25 czerwca 2019 r. o godz. 1915  i jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Przewodniczący Rady Osiedla nr 2 prosi mieszkańców o niezawodne przybycie.

Rada Osiedla Nr 2  w Dąbrowie Tarnowskiej obejmuje swoim działaniem: Osiedle Westerplatte i ulice: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Generała Władysława Sikorskiego, Grunwaldzka, Ligęzów, Tadeusza Nowaka, Ignacego Daszyńskiego, Rynek, Jana Matejki,  Spadowa, Polna,  Majora Henryka Sucharskiego, Kościelna, Berka Joselewicza, Zaręby.

Logo DabrowaTarnowska Miasto otwartych mozliwosci 20131 Zawiadomienie o Zebraniu Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej