Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się w poniedziałek 21 maja 2018 roku o godzinie 1700 w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – sala konferencyjna (I piętro). Przewodniczący Rady Osiedla Nr 3 Mirosław Jastrząb prosi mieszkańców ww. osiedla o liczne przybycie.
Rada Osiedla Nr 3  w Dąbrowie Tarnowskiej obejmuje swoim działaniem ulice: Warszawska, Ogrodowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Batalionów Chłopskich, Władysława Broniewskiego, Mikołaja Kopernika, Marii Konopnickiej, Ignacego Krasickiego, Krótka, Kwiatowa, Emilii Plater, Słoneczna, Księdza Jerzego Popiełuszki, Św. Jana , Jagiellońska, Gruszowska, Leśna,  Szkolna, Św. Brata Alberta Chmielowskiego, Warzywna,  Generała Mariana Kukiela, Ludwika Ręgorowicza, Poprzeczna, Graniczna, Szarwarska, Zagumnie, Czernia, Ulinów, Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Henryka Wieniawskiego, Karola Szymanowskiego, Spokojna. 

 Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Złożenie sprawozdania z działalności  Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 3 za rok 2017.
3. Dokonanie podziału środków finansowych z budżetu Gminy  Dąbrowa Tarnowska          na  2018 rok,   będących w dyspozycji  Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej:
–   w sprawie ustalenia  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta   i gminy Dąbrowa  Tarnowska,
– w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
5. Sprawy bieżące
6. Dyskusja.
7. Zamknięcie zebrania.

Na spotkanie mieszkańców  zostali  zaproszeni:
– Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej,
– Dzielnicowy Komendy Powiatowej  Policji  w Dąbrowie Tarnowskiej,
– Radni Rady Miejskiej z terenu działania Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej.