Każdego roku na przełomie lutego i marca w Gminie Dąbrowa Tarnowska  organizowane są zebrania wiejskie.
Celem tych zebrań jest przedstawienie mieszkańcom przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły i zaprezentowanie budżetu na rok bieżący. Swoje sprawozdania składają również sołtysi ze swojej działalności z danego roku.
Pierwsze zebranie w naszej gminie odbędzie się w sołectwie Brnik, już 7 lutego br. 

 Tematyka zebrań wiejskich:

  • Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za rok 2018 r,
  • Omówienie realizacji budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2018 r,
  • Przedstawienie budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r,
  • Przedstawienie oraz omówienie harmonogramu działań przed wyborami Sołtysów i Rad Sołeckich,
  • Sprawy bieżące sołectwa,
  • Bieżące informacje i komunikaty Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny, Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Komendy Powiatowej Policji  (Dzielnicowego), Małopolskiego Ośrodka  Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Gminnej Spółki Wodnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii.

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH W 2019 r.

Lp. Miejscowość Termin Miejsce
1 BRNIK 7-02-2019 Dom Ludowy w Brniku
2 MORZYCHNA

17-02-2019

Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Morzychnie
3 SMĘGORZÓW 28-02-2019 Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie
4 NIECZAJNA GÓRNA 5-03-2019 Dom Ludowy w Nieczajnie Górnej
5 SUTKÓW 12-03-2019 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Sutkowie
6 LIPINY 13-03-2019 Dom Ludowy w Lipinach
7 SZARWARK 14-03-2019 Dom Ludowy w Szarwarku
8 NIECZAJNA DOLNA 18-03-2019 Dom Ludowy w Nieczajnie Dolnej
9 LASKÓWKA CHORĄSKA 19-03-2019 Centrum Kulturalno – Społeczne w Laskówce Chorąskiej
10 ŻELAZÓWKA 20-03-2019 Centrum Kulturalno – Społeczne w Żelazówce
11 GRUSZÓW WIELKI 21-03-2019 Dom Ludowy w Gruszowie Wielkim
12 GRUSZÓW MAŁY 22-03-2019 Dom Ludowy w Gruszowie Wielkim