Co roku na przełomie lutego i marca w Gminie Dąbrowa Tarnowska  organizowane są zebrania wiejskie, których celem jest przedstawienie naszym Mieszkańcom sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz zaprezentowanie budżetu na rok bieżący. Swoje sprawozdania składają również Sołtysi ze swojej działalności z danego roku.
Pierwsze zebranie w naszej gminie odbędzie się w sołectwie Morzychna, już 10 lutego br. 

 Tematyka zebrań wiejskich
(zgodnie z zarządzeniem BDT Nr 19.423.2020 Burmistrza Gminy Dąbrowa Tarnowska z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Dąbrowa Tarnowska):

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH W 2020 r.

Miejscowość Data i godz. Miejsce  zebrania
MORZYCHNA 10.02.2020 godz. 18:00 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej
SMĘGORZÓW 14.02.2020 godz. 18:00 Szkoła Podstawowa
SUTKÓW 17.02.2020 godz. 18:00 Budynek byłej Szkoły Podstawowej
LASKÓWKA CHORĄSKA 18.02.2020 godz. 18:30 Centrum Kulturalno-Społeczne
ŻELAZÓWKA 19.02.2020 godz. 18:00 Centrum Kulturalno-Społeczne
BRNIK 20.02.2020 godz. 17:00 Dom Ludowy
SZARWARK 21.02.2020 godz. 18:00 Dom Ludowy
NIECZAJNA DOLNA 25.02.2020 godz. 17:00 Dom Ludowy
NIECZAJNA GÓRNA 26.02.2020 godz. 17:00 Dom Ludowy
LIPINY 27.02.2020 godz. 17:00 Dom Ludowy
GRUSZÓW MAŁY 06.03.2020 godz. 17:00 Dom Ludowy  Gruszów Wielki
GRUSZÓW WIELKI 17.03.2020 godz. 18:00 Dom Ludowy