W dniu 19.08.2019 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej pok. 21 odbędzie się zebranie gminne mieszkańców i członków Lokalnej Grupy Działania PROWENT z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zebranie będzie miało na celu wybór Delegatów na kolejną kadencję w celu brania udziału w Walnych Zebraniach Delegatów. Gmina Dąbrowa Tarnowska posiada 5 delegatów z pośród 39 w całej grupie LGD PROWENT.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika Nauka Tradycja PROWENT Lokalna Grupa Działania powstało w 2006 roku. Początkowo zrzeszało gminy wiejskie i wiejsko miejskie powiatu mieleckiego. W 2008 roku skład LGD PROWNT poszerzony został o gminę Żyraków z powiatu Dębickiego. Decyzją Walnego Zebrania Delegatów z dnia 02.11.2010 poszerzony został obszar LGD o gminy powiatu dąbrowskiego (województwo  małopolskie): Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz i Szczucin. LGD PROWENT działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, zasobów historycznych i kulturalnych, wspiera turystykę oraz popularyzuje rozwój i produkcję wyrobów regionalnych.