W poniedziałek 4 grudnia br. w Dąbrowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla Kościuszki z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim, Zastępcą Burmistrza Stanisławem Ryczkiem oraz zarządcami wspólnot w sprawie sposobu dostarczania ciepła do wchodzących w skład osiedla bloków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Wspólnoty reprezentowane przez Mariusza Micka Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej, Stanisławę Wróblewską i Andrzeja Buśko przedstawiły różne koncepcje na temat zapewnienia dostarczenia energii cieplnej do mieszkań w budynkach na osiedlu.

Sposób dostarczania ciepła do budynków na osiedlu Kościuszki to zagadnienie bardzo aktualne, nie tylko ze względu na porę roku, ale również z powodu ubiegłorocznej inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej na osiedlu Westerplatte, polegającej na wybudowaniu indywidualnych kotłowni we wszystkich blokach tego osiedla oraz w niektórych instytucjach publicznych. W związku z pozytywnym odzewem mieszkańców wobec tej zmiany na osiedlu Westerplatte, także wspólnoty mieszkaniowe z osiedla Kościuszki podejmowały na zebraniach właścicieli uchwały, aby również na tym osiedlu zaprojektować i wybudować kotłownie indywidualne w blokach.

Budowa rozproszonych źródeł ciepła i likwidacja kotłowni MPEC na osiedlu Westerplatte była uzasadniona z uwagi na bardzo awaryjne ciepłociągi, których długość wynosiła 2,5 km. W przypadku osiedla Kościuszki ciepłociągi są w dobrym stanie, a ich długość wynosi ok. 200 metrów. W ostatnim miesiącu Gmina Dąbrowa Tarnowska wykonała centralne ogrzewanie w bloku mieszkalnym Kościuszki 3 i wykonała 100-metrowy odcinek ciepłociągu. Kotłownia na osiedlu Kościuszki posiada promienisty układ sieci i straty na przesyle są nieduże.

Na poniedziałkowym spotkaniu Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedstawił 2 warianty sposobu dostarczania ciepła.

  • budowa 10 kotłowni przy 8 blokach i 2 instytucjach gminnych (Dąbrowski Dom Kultury i lokale użytkowe przy Kościuszki 9) – jest to rozwiązanie kosztowne z uwagi na jednostkowy koszt budowy kotłowni – 1 kotłownia ok. 120000 zł, a co z a tym idzie koszty rachunkowe na jeden lokal o wielkości 50 mto około 5000 zł;
  • modernizacja istniejącej kotłowni poprzez wymianę istniejących pieców na piece gazowe kondensacyjne oraz wykonanie sterowania pracą tych pieców, dzięki czemu kotłownia ta byłaby bezobsługowa – jest to rozwiązanie tańsze, w rozliczeniu koszt na jeden lokal o wielkości 50 mto około 1200 zł.

Po prezentacji tych rozwiązań mieszkańcy wymieniali poglądy i prowadzili ożywione dyskusje skłaniając się w kierunku modernizacji kotłowni, jak to zostało nakreślone w wariancie drugim. Ustalono, że zarządcy wspólnot przeprowadzą zapytania ankietowe wśród właścicieli, który wariant realizować. Gmina zleci ekspertowi ds. energetyki wyliczenie w zakresie kosztów wytworzenia 1 GJ energii po modernizacji kotłowni.

%foto UMDT  %foto UMDT