8 lutego 2019 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Konkursu zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tej podniosłej uroczystości uczestniczyli między innymi: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski oraz Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
Podczas gali nastąpiło wręczenie certyfikatów „Szkoły Niepodległej”. Wśród zdobywców certyfikatu znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelazówce.

PHOTO 2019 02 12 21 16 30 Zespół Szkolno Przedszkolny w Żelazówce znalazł się wśród zdobywców certyfikatu Szkoły Niepodległej jako jedyna szkoła z powiatu dąbrowskiegoSzkoła zrealizowała siedem zadań i w wyznaczonym terminie przesłała sprawozdania będące potwierdzeniem „wędrówki” po Miano Szkoły Niepodległej – wędrówki wyznaczonej szlakami: Trzech Świąt Rzeczypospolitej, Współtwórców Niepodległości, Żołnierzy Niepodległości, Dróg do Niepodległości i Pierwszych Dni Wolności.
Do programu zgłosiło się 400 szkół i przedszkoli z całej Polski, ale zaledwie 215 udało się przejść symboliczny szlak i osiągnąć cel.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom zaangażowanym w realizację projektu, za owocną współpracę i zwiększenie świadomości historycznej wśród uczniów.
Szczególne podziękowania kieruję do Pana Romana Głowackiego – szkolnego koordynatora, który brał aktywny udział w tym przedsięwzięciu, które pozwoliło na efektywne wykonanie zadań przewidzianych w projekcie i zdobycie zaszczytnego miana Szkoły Niepodległej.

Gala Szkola Podstawowa Żelazówka Zespół Szkolno Przedszkolny w Żelazówce znalazł się wśród zdobywców certyfikatu Szkoły Niepodległej jako jedyna szkoła z powiatu dąbrowskiego