W sobotę 13 października 2018 roku w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyła się gala finałowa plebiscytu „Złoty Dąb Powiatu Dąbrowskiego 2018” na najprężniej działającą organizację w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w powiecie dąbrowskim w połączeniu z Balem Seniora, w ramach projektu „Aktywni dla siebie – aktywni dla innych” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
W tym dniu, w powiatowej instytucji kultury zgromadzili się przedstawiciele samorządu powiatowego i samorządów gminnych a zarazem członkowie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego – organizatora niniejszego plebiscytu, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich z powiatu dąbrowskiego.

Wśród obecnych na gali byli: Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Marek Kopia Wicestarosta, Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław, Małgorzata Bułat Dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

%foto UMDT  %foto UMDT

%foto UMDT  %foto UMDT

O „Złoty Dąb Powiatu Dąbrowskiego 2018” w internetowym głosowaniu walczyły dwie organizacje, które łącznie otrzymały aż 2 225 głosów. Zwycięzcą plebiscytu został Uczniowski  Klub Sportowy Football Academy z Dąbrowy Tarnowskiej, na który internauci oddali 1 386 głosów. Zaszczytne drugie miejsce przypadło Stowarzyszeniu Run Team Dąbrowa Tarnowska, które otrzymało 839 głosów.

%foto UMDT  %foto UMDT

%foto UMDT  %foto UMDT

Obydwa stowarzyszenia otrzymały z rąk Tadeusza Kwiatkowskiego starosty dąbrowskiego oraz Krzysztofa Kaczmarskiego burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej dyplomy, a zwycięska organizacja statuetkę „Złoty Dąb Powiatu Dąbrowskiego 2018”. Trofeum wykonane jest z drzewa jabłoni przez Stanisława Strońskiego – artystę, plastyka z Dąbrowy Tarnowskiej.  Uroczystość wzbogaciła wystawa fotograficzna prezentująca działalność stowarzyszeń biorących udział w plebiscycie.

%foto UMDT  %foto UMDT

%foto UMDT  %foto UMDT

%foto UMDT  %foto UMDT