Zgodnie z Zarządzeniem 189.936.2021 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. pełnienie obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej powierzono od dnia 1 września br. na okres jednego roku Annie Jastrzębiec-Witowskiej, dotychczas zatrudnionej w Urzędzie Miejskim na stanowisku Inspektora w Referacie Promocji, Kultury i Informatyzacji.
Z końcem sierpnia na emeryturę przeszła wieloletnia i zasłużona Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Jadwiga Kusior. Od ponad 23 lat zarządzała dąbrowską książnicą. Jako dyrektor zwracała szczególną uwagę na promocję książki i czytelnictwa, działalność kulturalno-oświatową integrując tym samym środowisko zawodowe i lokalne. Była aktywną animatorką kultury na terenie miasta, gminy i powiatu dąbrowskiego. 

Jadwiga Kusior Zmiana na stanowisku dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie TarnowskiejZ Jej inicjatywy na stałe w ofertę biblioteki wpisały się cykle wystaw: „Artyści Powiśla”, na których prezentowane są prace twórców wywodzących się z Dąbrowy Tarnowskiej i okolic, akcje literackie „Dąbrowskie Spotkania z Poezją” oraz „Dzieci Dzieciom” i spotkania „Dąbrowa jaką pamiętam”, w ramach których przekazywane jest dziedzictwo kulturowe dotyczące historii i tradycji miasta oraz regionu.
Pod Jej kierunkiem reaktywowany został Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Marii Kozaczkowej. Była pomysłodawcą i realizatorem kilku wydań książek. Z powodzeniem przeprowadziła instytucję przez proces automatyzacji zbiorów. Z Jej inwencji oraz przy wielkim poparciu społecznym biblioteka z sukcesem zrealizowała projekty w ramach I, II i IV Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
Dzięki Jej zaangażowaniu w 2011 roku budynek biblioteki przeszedł kapitalny remont zyskując estetyczne i nowoczesne wnętrza. Jadwiga Kusior od początku swej pracy zawodowej czynnie działała w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich pełniąc na przestrzeni lat różne funkcje. Otrzymała następujące odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury 1996 r., Brązowy Krzyż zasługi 2007 r., Medal srebrny za Długoletnią Służbę 2008 r. oraz Wielki Laur Książnicy Polskiej nadany przez Kapitułę i Organizatorów Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza 2005 r., Statuetka Tarnowskiej Fundacji Kultury „Uskrzydlony” 2006 r., „W Dowód Uznania” odznaka nadana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 2011 r., kilkadziesiąt dyplomów, adresów i podziękowań od stowarzyszeń, szkół, przedszkoli oraz instytucji współpracujących.
Biblioteka pod Jej kierunkiem została włączona w 2016 roku do elitarnego grona Bibliotek odznaczonych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Bibliotheca Magna Perennisqe oraz certyfikatem Miejsce Przyjazne Maluchom. Poprzez fachową i rzetelną pracę na rzecz środowiska, świadomości potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców potrafiła zjednać rzesze użytkowników w różnym wieku, a także podnieść prestiż bibliotek w środowisku lokalnym. Za całokształt swojej pracy otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi za Długoletnią Służbę. Była ważną postacią życia kulturalnego gminy Dąbrowa Tarnowska, ciesząc się wielkim uznaniem władz samorządowych i czytelników dąbrowskiej książnicy.

A Witowska PO Dyrektora MBPDT Zmiana na stanowisku dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie TarnowskiejNowa p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej jest z wykształcenia socjologiem. W 2010 r. otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Uzyskanie tego dyplomu poprzedzone było stażem naukowo-badawczym w University of Kentucky jako wizytujący naukowiec.
W latach 1996-1999 Anna Jastrzębiec-Witowska była stypendystką Tempus Double Degree Programme, czego efektem był podwójny dyplom magisterski w zakresie studiów europejskich z University of Exeter w Wielkiej Brytanii i socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Anna Jastrzębiec-Witowska jest autorką i współautorką kilku publikacji naukowych, poświęconych głównie zagadnieniom wsi, rolnictwa i systemu żywnościowego.
Posiada spore doświadczenie translatorskie, obejmujące tłumaczenia tekstów naukowych i tłumaczenia symultaniczne. W swoim dorobku ma także teksty publicystyczne, współpracowała m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym” i czasopismem „Więź”.
W latach 2014-2018 była radną Rady Powiatu Dąbrowskiego.