Zarządzeniem 431.1307.2017 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2017 roku zmienił się cennik opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej. Zróżnicowano ceny biletów w zależności od dni tygodnia i czasu korzystania z dąbrowskiego basenu.  Jest to pierwsza od dziewięciu lat podwyżka cen biletów na Krytej Pływalni, która od prawie 12 lat służy mieszkańcom i gościom. Zmiany cen biletów podyktowane są wzrostem kosztów utrzymania i obsługi obiektu oraz analizą częstotliwości odwiedzin.
Obecnie, od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00 opłata za bilet normalny wynosi 7 zł.,  a za bilet ulgowy – 5 zł. Po godz. 15:00 cena biletów normalnych wzrasta do 9 zł., a biletów ulgowych do 6 zł. W soboty i niedziele do godz. 15:00 za bilet normalny zapłacimy 9 zł, a za bilet ulgowy 6 zł. Po godzinie 15:00 weekendowe korzystanie z basenu kosztuje 10 zł w przypadku biletu normalnego i 7 zł w przypadku biletu ulgowego.

Powyższe stawki dotyczą 70-minutowego pobytu na Krytej Pływalni. Przekroczenie tego czasu skutkuje dopłatą do biletu w wysokości 12 groszy za minutę od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00, 17 groszy za minutę od poniedziałku do piątku po godz. 15:00.  Dla biletów ulgowych dopłaty te wynoszą odpowiednio 8 gr. i 10 gr. W soboty i niedziele dopłaty po przekroczeniu czasy wzrastają do 17 groszy za minutę przed godz. 15:00 i 19 groszy za minutę po godz. 15:00 dla biletów normalnych. Dopłaty do biletów ulgowych w weekendy wynoszą odpowiednio po 10 i 12 groszy za każdą minutę przekroczonego czasu.

Warto także wiedzieć, że za 70-minutowy pobyt grupowy rodzinny w soboty i niedziele zapłacimy niezależnie od pory korzystania po 8 zł za bilet od osoby dorosłej i po 5 zł za bilet dziecięcy lub młodzieżowy. Dopłata za przekroczenie czasu wynosi 15 gr. za minutę od osoby dorosłej i 8 groszy za minutę od dziecka. Warunkiem nabycia biletu rodzinnego jest określona liczna osób tj. 2 osoby dorosłe i minimum jedno dziecko.

Opłaty da grup zorganizowanych dla szkół podstawowych z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska pozostają bez zmian i nadal wynoszą 1 zł od grupy. Dla pozostałych grup zorganizowanych, w tym szkół spoza obszaru gminy stawka ta wynosi 4 zł od osoby. Grupa zorganizowana może maksymalnie obejmować 15 osób na jednego instruktora.

Chętni mogą także nabywać karnety na Krytą Pływalnię, które ważne są 360 dni od dnia nabycia. Dostępne są karety różnej wartości. Opłata za wydanie karnetu wynosi 10 zł. i jest bezzwrotna.

Zarządzenie 431.1307.2017 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany cennika za korzystanie z Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej.

%foto UMDT  %foto UMDT

%foto UMDT  %foto UMDT