Dotychczasowy brak zakażeń koronawirusem wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz ogólna mała liczba aktywnych przypadków COVID-19 wśród mieszkańców naszej gminy pozwala na zmniejszenie obostrzeń w zasadach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Od czwartku 6 sierpnia 2020 r. mieszkańcy obsługiwani są wewnątrz budynku – pojedynczo w sprawach: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, odpadów komunalnych, ochrony środowiska, ewidencji działalności gospodarczej, planowania przestrzennego, podatków lokalnych, wpłat do kasy urzędu. Osoby które będą korzystały z wizyty w w/w sprawach będą wpuszczane pojedynczo. Obowiązuje noszenie maski ochronnej i rękawic. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce.
Nadal zachęca się wszystkich zainteresowanych do korzystania z elektronicznych sposobów załatwienia spraw oraz kontaktów telefonicznych przed wizytą w Urzędzie Miejskim. Wiele spraw może zostać załatwionych przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji bez konieczności pobytu w tutejszym urzędzie.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z referatami i biurami Urzędu Miejskiego: 14 6422775, 14 6554000, 14 6554001, 14 6554002, 14 6554003 umdt@dabrowatar.pl

Klienci Urzędu nadal mogą składać wnioski/pisma/podania w punkcie podawczym umiejscowionym przy głównym wejściu (bez otrzymania potwierdzenia ich złożenia).
Składane wnioski/pisma/podania wraz z załącznikami należy odpowiednio przygotować poprzez zszycie lub umieszczenie w kopercie oraz podanie numeru telefonu do kontaktu.
Dla Petentów urzędu jest dostępna wrzutnia na dokumenty dziennika podawczego w postaci urny – skrzyni na dokumenty.

Zachęcamy do załatwienia spraw przez platformę e-PUAP: skrytki: /4t4n0gv8y2/skrytka, lub: /4t4n0gv8y2/SkrytkaESP .

Przypominamy, że wszelkie wpłaty i należności podatkowe można bezpiecznie dokonywać w formie elektronicznej na nr konta Gminy Dąbrowa Tarnowska: BANK SPÓŁDZIELCZY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ: 02 9462 0003 2001 0000 4226 0002

Opłaty za odpady komunalne w Gminie Dąbrowa Tarnowska należy wpłacać na specjalny nr konta Gminy Dąbrowa Tarnowska: BANK SPÓŁDZIELCZY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ 69 9462 0003 2001 0000 4226 0057

Przepraszamy za utrudnienia oraz apelujemy o odpowiedzialne zachowanie w obecnej sytuacji, stosowanie się do zaleceń lekarzy i epidemiologów.

Dziękujemy, za dotychczasowe zrozumienie wszelkich obostrzeń w obecnym czasie oraz prosimy o dalsze stosowanie się do zasady
#ZOSTAŃ W DOMU
ZACHOWAJ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE
NIE NARAŻAJ SIEBIE I INNYCH

Dąbrowa Tarnowska MOM Zmniejszenie obostrzeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej.  Apel o ostrożność nadal aktualny.