Od 21 grudnia 2020 do 4 stycznia 2021 w ramach akcji „Zobacz czym oddychasz” odbywały się pomiary jakości powietrza w Dąbrowie Tarnowskiej oraz mieszkańcy mogli obserwować model oddychających płuc na rynku, który zmieniał się dzięki przepływającemu przez nie powietrzu.
W dniach od 21 grudnia 2020 do 4 stycznia 2021, we współpracy z Krakowskim Alarmem Smogowym oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach projektu LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, przenośny pyłomierz sprawdzał jakość powietrza w Dąbrowie Tarnowskiej..

Czyste powietrze BADANE Dąbrowa Tarnowska 2020 Zobacz czym oddychasz   podsumowanie akcji w Dąbrowie Tarnowskiej
Dodatkowo dzięki mobilnej instalacji płuc (kilkumetrowy model ludzkich płuc wykonany z białej, przepuszczalnej materii), mieszkańcy mogli się przekonać, jaki wpływ na ich zdrowie ma oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Podczas akcji płuca „oddychały” przepuszczanym przez nie powietrzem i filtrowały zawieszone w nim zanieczyszczenia. Mieszkańcy w ciągu dwóch tygodni mogli obserwować zmieniający się pod wpływem filtrowanego powietrza  kolor płuc pokazuje obrazowo, jaka jest jakość powietrza, którym na co dzień oddychamy.

Opracował: Szymon Lichorobiec
Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021

 LIFEIPMalopolska Zobacz czym oddychasz   podsumowanie akcji w Dąbrowie Tarnowskiej