Karta Dużej Rodziny to ministerialny program skierowany do rodzin wielodzietnych 3+ obejmujący zniżki lub uprawnienia dla tych rodzin, udzielane przez partnerów programu -instytucje publiczne i firmy prywatne. Koordynację tego zadania Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej powierzyło Związkowi Dużych Rodzin „Trzy plus”.
Karta Dużej Rodziny to program z dużym potencjałem: prawie 520.000 polskich rodzin to rodziny wielodzietne, a to
2,7 mln osób ,w tym ponad 1,8 mln dzieci. Do programu Karta Dużej Rodziny (KDR) należy już ok. 400 000 rodzin, co oznacza ponad 1,9 mln wydanych kart KDR. W  samej Małopolsce  jest wydanych 260.000 kart. W powiecie dąbrowskim  jest ok. 4500 kart ,a w Dąbrowie Tarnowskiej 1500 kart.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu :

  • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do Dużych Rodzin
  • Umieszczenie adresu i oferty  firmy na portalu i wyszukiwarce  partnerów    www.rodzina.gov.pl    aplikacji  mobilnej na telefon Ministerstwa  i aplikacji Związku Dużych Rodzin3+
  • logotypy informujące o honorowaniu ogólnopolskiej Karty  Dużej Rodziny
  • dostęp  do największej zorganizowanej grupy zakupowej
  • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy  poprzez  darmową reklamę
  • przewagę nad konkurencją i i szereg korzyści z tego tytułu ,
  • prestiż poprzez wsparcie rodzin wielodzietnych.
  • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Oszczędności dla rodzin, zyski dla firm !

%foto UMDT  %foto UMDT

KONTAKT:
Iwona Nowak-Olszówka  ZDR 3+
Negocjator  regionalny  województwo małopolskie
Tel. +48 732 988 453
Mail: iwona.olszowka@3plus.pl
www.zgłosswojafirme.3plus.pl

%foto UMDT  %foto UMDT