Światowy Dzień bez Samochodu ma wspomóc proekologiczne idee i zmniejszyć ilość spalin wytwarzanych przez miliony aut poruszających się po miastach.

Celem obchodzenia tego dnia jest wspieranie proekologicznych idei zmniejszania ilości spalin w miastach przez poruszające się w nich miliony aut i uświadamianie na temat funkcjonowania alternatywnych środków transportu, których szkodliwy wpływ na środowisko jest znacznie niższy, a czasem wręcz zerowy.


Ponadto Światowy Dzień bez Samochodu ma pozwolić na poznanie miasta bez ulicznego hałasu oraz uciążliwego ruchu samochodowego, a także zachęcić jak największą liczbę osób do rozważań o konieczności wspierania takiego rodzaju transportu, który nie narusza znacząco równowagi ekologicznej.

Główne cele kampanii

  • kształtowanie wzorców zachowań proekologicznych

  • upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach używania samochodu

  • przekonanie ludzi do alternatywnych środków transportu

  • promocja transportu publicznego

  • pokazanie, że życie w mieście bez samochodu jest nie tylko możliwe, ale także o wiele przyjemniejsze

  • stworzenie szansy poznania miasta bez ulicznego hałasu oraz uciążliwego ruchu samochodowego

  • zachęcenie jak największej liczby osób do rozważań o konieczności wspierania takiego rodzaju transportu, który nie narusza znacząco równowagi ekologicznej