W czwartek 25 września br. odbyło się kolejne spotkanie Związku Emerytów i Rencistów Dąbrowy Tarnowskiej w nowej siedzibie przy ul. Berka Joselewicza 8 w budynku „Budomexu”. Na spotkanie przebiegające w bardzo miłej atmosferze zaproszono Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisława Początka. Emeryci podziękowali gospodarzowi miasta za udostępnienie obecnego pomieszczenia na swoje biuro, gdzie mogą swobodniej spotykać się w przyjacielskim gronie, wymieniać doświadczenia i wspominać swoją przeszłość zawodową, jak również dzielić się pamięcią minionych wydarzeń, co w szczególny sposób dodaje im radości życia. Szczególną wdzięczność wyrazili członkowie związku za dotacje finansowe na organizowane wycieczki krajoznawcze, spotkania okolicznościowe oraz za wyposażenie biura. Otrzymali także zapewnienie dotyczące dalszego doposażenia biura w stoły i podłączenie Internetu.

Burmistrz Stanisław Początek przedstawił wiele spraw z życia miasta i gminy, o których emeryci jak dotąd mało wiedzieli. Chociaż zebrani byli świetnie obeznani ze zmianami, które w ostatnich latach zaszły Dąbrowie Tarnowskiej to zaciekawiły ich tajniki zdobywania funduszy unijnych na różne cele społeczne i infrastrukturę miejską. Bez pozyskania tego rodzaju środków finansowych trudno byłoby zapewnić poprawę jakości życia w Dąbrowie Tarnowskiej. Pytań i odpowiedzi było wiele. Zebrani uznali, że warto częściej zapraszać samorządowców na podobne spotkania.