Poniższe dane są nieaktualne na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2019 poz. 428), która weszła w życie w dniu 6 marca 2019 r.

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w okresie od 1 lutego do 28 lutego 2019 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur.
Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1340 z późn. zm,) zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, posiadającemu: gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza oraz faktury za zakup oleju napędowego. Faktury winny być wystawione imiennie na rolnika.

Informujemy równocześnie, że producenci rolni, którzy w 2018 roku posiadali bydło mogą ubiegać się o dodatkowy zwrot podatku akcyzowego. Szczegóły w Urzędzie Miejskim pokój nr 2 (tel. 14 644 2117).

Do wniosku składanego w lutym 2019 r. należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres: od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.


%foto UMDT  %foto UMDT

Informujemy, że w dniach od 1 do 28 lutego 2019 r. rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie 2019 r. można uwzględnić faktury dokumentujące zakup oleju napędowego:

Informujemy równocześnie, że w art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) określa się dane, jakie powinna zawierać faktura. Uwzględniając przepisy ww. ustawy, na fakturze nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej.


WZÓR WNIOSKU

%foto UMDT  %foto UMDT


 

OŚWIADCZENIE

%foto UMDT  %foto UMDTPowyższe dane są nieaktualne na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2019 poz. 428), która weszła w życie w dniu 6 marca 2019 r.