Drogie Dzieci! … te małe i duże,

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka życzymy Wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, radości i entuzjazmu w poznawaniu świata.
Dzisiejsze święto jest bliskie także dorosłym, bo każdy kiedyś był dzieckiem. Dlatego jako bohaterowie dzisiejszego święta wykorzystajcie je na świetną zabawę. Dzieciństwo niech pozostanie dla Was czasem poznawania zainteresowań, nauki w przyjaznej szkole i wielu ciekawych przygód.

Przewodniczący Rady Miejskiej               Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Jacek Sarat                                Krzysztof Kaczmarski

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej 

Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest w Polsce oraz w krajach dawnego bloku socjalistycznego 1 czerwca. W naszym kraju istnieje już 65-letnia tradycja obchodzenia tego dnia. Jednak geneza specjalnego święta dzieci jest dłuższa i sięga 1924 roku, gdy Liga Narodów (poprzedniczka Organizacji Narodów Zjednoczonych) uchwaliła Deklarację Praw Dziecka. Ten i szereg innych aktów prawnych, podjętych już po II wojnie światowej, jak m.in. kolejna Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r. czy Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 r. miały służyć objęciem dzieci całego świata ochroną przed traktowaniem ich gorzej niż dorosłych.

Mimo, że większość krajów świata obchodzi Dzień Praw Dziecka 20 listopada, Polska nigdy nie zrezygnowała z  celebracji święta dzieci 1 czerwca. Dzień ten okazał się w naszym kraju popularniejszy i trwalszy niż system, który wprowadził go do kalendarza. Obecnie Międzynarodowy Dzień Dziecka w Polsce ma charakter święta rodzinnego i apolitycznego. W wielu szkołach organizowany jest wtedy dzień sportu i rekreacji, czemu zazwyczaj pomaga przyjazna aura. Od 1994 r. w pierwszy dzień czerwca każdego roku zbiera się Sejm Dzieci i Młodzieży, w którym uczestniczą delegaci szkól gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych z całej Polski.

 Radosna atmosfera obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka nie powinna jednak zwalniać dorosłych z obowiązku pamiętania o prawach i problemach dzieci przez cały rok. Politycy zaś powinni zastanowić się nad dotychczasowym brakiem skutecznych rozwiązań poprawiających dzietność w naszym kraju.

dzien dziecka Życzenia na Dzień Dziecka