Drodzy Uczniowie,
Nauczyciele i Pracownicy Oświaty
oraz Rodzice,

Zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 to  bardzo radosny moment dla uczniów i nauczycieli. Jest to dzień podsumowania wielomiesięcznej pracy uczniów i nagrodzenia tych, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce i godnie reprezentowali szkołę w konkursach przedmiotowych, na zawodach sportowych oraz w przedsięwzięciach artystycznych. Ukoronowaniem tej pracy są uczniowskie świadectwa, a te z czerwonym paskiem mogą być powodem do dumy.

Gdy wraz z uczniami cieszymy się z rozpoczęcia wakacji, pamiętamy, że specjalny charakter dzisiejszego dnia zawdzięczamy Nauczycielom, Wychowawcom, całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom szkoły. Życzymy im zatem wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.
Słowa podziękowania i najlepsze życzenia kierujemy również do Rad Rodziców i wszystkich Rodziców, którzy zawsze wspierają działania szkół, służą swoją radą i pomocą.
Wszystkim życzymy udanych i bezpiecznych wakacji oraz powrotu do szkoły po wakacjach z radością i zapałem do dalszej pracy.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat
Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

WAKACJE2015 DabrowaTarnowska oferta Życzenia na zakończenie roku szkolnego 2017/2018