Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele i Wychowawcy,

Pracownicy Oświaty,

Za nami kolejny rok szkolny i zapewne jest to wielki powód do radości, gdyż każdy uczeń i nauczyciel zasługuje teraz na wypoczynek. Przez ostatnie dziesięć miesięcy cała szkolna społeczność starała się sprostać wymaganiom związanym z tokiem nauki szkolnej. Czy był to pierwszy, kolejny, czy ostatni rok edukacji – każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy i wysiłku. Gratuluję sukcesów większych i mniejszych, które były zasługą zarówno Was, Drodzy Uczniowie, jak i Waszych Nauczycieli, którzy przekazują Wam swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata. Wkładają w to wiele wysiłku i trudu wychowawczego. Uczą wartości, zasad moralnych i wszystkiego, co potrzebne jest w dorosłym życiu.

Dyrekcji i nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty serdecznie dziękuję za efektywną pracę, a Radzie Rodziców i wszystkim innym rodzicom za współpracę ze szkołą
i samorządem gminnym, za wspieranie działań szkoły oraz służenie swoją radą i pomocą.
Uczniom gratuluję zdobytych wyników w nauce, a szczególne wyrazy uznania kieruję do tych, którym miniony rok szkolny przyniósł różnorakie sukcesy w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych i sportowych. Odebrane dzisiaj świadectwa i nagrody są ukoronowaniem Waszej pracy.

Specjalne życzenia kieruję do absolwentów, którzy dzisiaj opuszczają mury szkoły,  których dalsza ścieżka edukacyjna zaprowadzi w nowe, ciekawe miejsce. Dzisiejsze pożegnanie to nowa szansa, która na pewno zostanie dobrze wykorzystana.

Niech rozpoczynający się właśnie wakacyjny czas zostanie najlepiej wykorzystany na odpoczynek od obowiązków szkolnych i nabrania sił do podejmowania kolejnych wyzwań, zarówno przez uczniów jak i nauczycieli i pracowników szkoły. Na wakacyjny czas życzę Wszystkim: dużo słońca, radości i bezpiecznego wypoczynku, abyśmy się wszyscy spotkali we wrześniu, pełni zapału i gotowi do podejmowania nowych wyzwań.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski

życzenia ana koniec roku szkolnego Życzenia na zakończenie roku szkolnego 2018/2019