Drogie Panie,

Z okazji Waszego Święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności. Niech zadowolenie, satysfakcja i pogodny uśmiech towarzyszą Wam w życiu osobistym i zawodowym, nie tylko od święta, ale każdego dnia. Niech nigdy nie opuszcza Was piękno i dobro, które uosabiacie.
Chcemy dziś podkreślić rolę jaką odgrywają kobiety we współczesnym świecie i w społecznościach lokalnych. Wasza obecność jest niezbywalna w każdej dziedzinie życia i mamy nadzieję, że fakt ten staje się coraz bardziej doceniany.

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Ryczek – Zastępca Burmistrza
Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Dzień Kobiet w Polsce jest popularnym świętem, kojarzonym zwykle z czasami PRL-u. Skojarzenia te, chociaż uprawnione nie oddają jednak całej prawdy o nim. Już w Starożytnym Rzymie obchodzono bowiem matronalia, podczas których honorowano kobiety-matki. Święto to wypadało na początki marca i w tym czasie mężczyźni obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.

tulipany Życzenia od samorządowców na Dzień Kobiet

Początki nowożytnego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i w Europie. 8 marca 1908 r. na ulicach Nowego Jorku odbył się marsz 15 tysięcy pracownic zakładów odzieżowych, które domagały się poprawy sytuacji pracowniczej kobiet, zwłaszcza lepszych warunków pracy i płacy oraz zwiększenia praw politycznych.
W kolejnych latach, w krajach Europy Zachodniej takich jak Dania, podejmowano w środowiskach związanych z ruchem robotniczym zagadnienia zwiększenia praw publicznych kobiet.

kobieta kwiaty Życzenia od samorządowców na Dzień Kobiet

W Rosji po Rewolucji Październikowej która rozpoczęła się w 1917 r., feministka bolszewicka Aleksandra Kołłątaj przekonała Lenina do ustanowienia 8 marca oficjalnym świętem w Rosji. Stało się tak, ale był to normalny dzień pracy aż do 1965 roku. Wtedy to Prezydium ZSRR ustanowiło Międzynarodowy Dzień Kobiet dniem wolnym od pracy w celu upamiętnienia zasług kobiet sowieckich w budowie komunizmu.

8 marca Dzień Kobiet Życzenia od samorządowców na Dzień Kobiet

W Polsce Dzień Kobiety był obchodzony z pompą i chociaż nie był dniem wolnym od pracy, to świętowano w pracy. W okresie PRL-u kobiety otrzymywały kwiaty, słodycze i rajstopy, które były towarem deficytowym. W okresie czasu, gdy przypadał Dzień Kobiet poprawiało się zaopatrzenie sklepów, które przez większą część roku było mało atrakcyjne. Był to szczególny dzień w szkołach, przedszkolach i zakładach pracy, bardzo lubiany tak przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Po 1989 roku renoma Dnia Kobiet zmniejszyła się, a w 1993 roku pierwsza polska premier Hanna Suchocka zniosła jego obchody.

roses 2 Życzenia od samorządowców na Dzień Kobiet

Po krótkotrwałym kryzysie święto to powróciło do społecznej świadomości. W nowym milenium obchody Dnia Kobiet mają charakter miłego zaznaczenia obecności kobiet w pracy zawodowej i życiu społecznym. Jednocześnie środowiska feministyczne na początek marca wyznaczają swoje manifestacji i prezentacje postulatów zwiększenia praw kobiet, takich jak równa płaca bez względu na płeć, wsparcie państwa przy łączeniu ról przez kobietę, uznanie dla pracy kobiecej wykonywanej w domu.