Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Nauczyciele, Wychowawcy,  Pedagodzy i Pracownicy oświaty

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Jest to okazja do złożenia Wam w imieniu Samorządu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska najserdeczniejszych życzeń zdrowia, pomyślności, radości i sukcesów w Waszej pracy na rzecz edukacji młodych pokoleń.

Wasza codzienna i wytrwała praca, pełna poświęcenia i zaangażowania, zasługuje na szczególne uznanie, godne najwyższej pochwały. To dzięki Wam, kolejne pokolenia dzieci i młodzieży zdobywają wiedzę o świecie, rozwijają swoje umiejętności, budują relacje z rówieśnikami.  W trudnych chwilach służycie im wsparciem i dobrą radą. Dzielicie z ich rodzicami trud wychowania i przygotowania do dorosłego, samodzielnego życia.
Za to wszystko serdecznie Wam dziękujemy.

Doceniamy Waszą pracę i wysiłek, nie tylko w dniu dzisiejszym, ale zawsze. Prosimy także o dalszą wytrwałość w pracy, doskonalenie swoich umiejętności oraz o cierpliwość i empatię w kontaktach z uczniami. Życzymy, aby niełatwa misja pedagoga, nauczyciela, wychowawcy przynosiła jak najlepsze efekty, satysfakcję i świadomość budowy fundamentów dla lepszej przyszłości.

Podziękowania kierujemy również do emerytowanych nauczycieli i pracowników szkół za lata spędzone z młodzieżą.  Mamy nadzieję, że są one źródłem dobrych wspomnień oraz uświadamiają, że owoce pracy nauczyciela są wielopokoleniowe.

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Stanisław Ryczek – Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska

roses 2 Życzenia od Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska na Dzień Edukacji Narodowej