Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Nauczyciele, Wychowawcy i Katecheci,
Pedagodzy i Pracownicy Oświaty,

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz o szczególnej misji polegającej na budowaniu fundamentów pomyślnej i lepszej przyszłości.
Z tej wspaniałej okazji do Szanownych Państwa Dyrektorów, Nauczycieli, Katechetów, Wychowawców, Wszystkich Pracowników Szkół i Placówek kierujemy słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie w realizowaniu trudnego, ale jakże pięknego powołania kształcenia dzieci i młodzieży.

 Dzięki waszej nauczycielskiej służbie, dzieci i młodzież mają szansę,
aby rozwinąć i umocnić w sobie zdolność rozróżniania dobra od zła
oraz umiejętność poznawania świata i jego piękna.
 To Państwo, poprzez słowo i przykład osobisty, jesteście dla uczniów światłem,
które oświetla im drogi przyszłości.
Dziękujemy za codzienny wysiłek, troskę oraz budowanie wspólnoty szkolnej.
Mamy nadzieję, że praca w oświacie
przyniesie Państwu wielu radości i niezapomnianych chwil.
Życzymy, aby wysiłek wkładany w pracę z młodzieżą motywował do podejmowania ambitnych wyzwań, które zaowocują poczuciem spełnienia zawodowego.
Proszę przyjąć również najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia,
optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 Przewodniczący Rady Miejskiej          Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Władysław Knutelski                                   Stanisław Początek

Edukacja i roze Życzenia od Samorządu z okazji Dnia Edukacji Narodowej