Z okazji
Światowego Dnia Zdrowia oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia

Pragniemy wszystkim Pracownikom służby zdrowia i placówek medycznych złożyć wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęceń służbę na rzecz drugiego człowieka. Dziękujemy za ogromny trud i wielkie serca,
jakie wkładacie w niesienie pomocy potrzebującym, ratując ich zdrowie i życie,
a także za ogromne pokłady cierpliwości, wyrozumiałości i siły.
Życzymy Państwu, aby na co dzień otaczała Was
wyłącznie serdeczność i życzliwość tych,
których spotykacie na swoich życiowych drogach
oraz satysfakcji z pracy zawodowej i samych pomyślności w życiu osobistym.bo002 9e2d Życzenia z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia