Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany,
obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.
Św. Jan Paweł II

W związku z przypadającym na 21 listopada dniem Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom Pomocy Społecznej w imieniu Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska składam wyrazy szacunku і należnego uznania za wysiłek і codzienną prace świadczoną na rzecz osób potrzebujących przez Pracowników Socjalnych.
Wspieranie ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wychodzenie naprzeciw potrzeb społeczności lokalnej to zadanie trudne i wymagające niejednokrotnie szczególnego zaangażowania pełnego profesjonalizmu i ogromnej odpowiedzialności, ale także i wielkiego serca, pasji i życzliwości. Szeroko rozumiana „praca socjalna” daje podopiecznym ośrodków pomocy społecznej poczucie bezpieczeństwa, szansę na odzyskanie wiary w swoje możliwości i zmianę charakteru, a także zapobiega wielu społecznym problemom, pomagając je rozwiązać.

  Za wszelkie dobro czynione ubogim, osamotnionym, chorym, starszym, uzależnionym oraz boleśnie dotkniętym przez los, wśród których znajdują się również mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska, należą się słowa podziękowania.

  Dziękując dziś za Wasz codzienny trud, życzymy Państwu dużo szczęścia, radości, wiary i wytrwałości w wypełnianiu  tak ważnej roli społecznej. Niech pomoc drugiemu człowiekowi  stanie się dla Was prawdziwym spełnieniem, przynoszącym zarówno osobistą satysfakcję, jak i zachętą do dalszej pracy.

%foto UMDT  %foto UMDT