Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego do wszystkich podejmujących na co dzień ten szczególny trud kierujemy słowa podziękowania i szczerego uznania.
Dziękujemy za wypełnianie misji wsparcia dla tych, którzy potrzebują solidarnej postawy wobec życiowych problemów i trudności oraz wymagają pomocy w pokonywaniu barier wykluczenia społecznego.

To dzięki Waszej specjalistycznej wiedzy, umiejętnościom i zaangażowaniu, osoby i rodziny znajdują w sobie siłę i energię, która pozwala im pokonywać życiowe trudności. Praca socjalna to wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć niejeden trud ludzkiego życia.

         Z okazji tegoż Święta składamy pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny  wyrazy uznania za wysiłek oraz poświęcenie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców. Pragniemy, aby każdy dzień Państwa pracy z podopiecznymi przyniósł poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz był inspiracją do coraz lepszej pracy na rzecz potrzebujących.
Życzymy Państwu zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń  i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Mendys
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski
  Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska– Stanisław Ryczek

dzien pracownika socjalnego Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Czerwone pracownik socjalny Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego